Båttur frå Hjellestad kl 12:00 om oppholdsver. Hvis nedbør, møt i bedehuset Karmel

  • 12:00

Hjertelig velkommen  til å være med på båttur til BuarøyBjelkarøy,
Andakt ved Asbjørn Risa,

Leder:  Jon Sigve

Offer til Normisjon?

Ta med grillmat/kaffimat, passende klær, flytevest og ev sitte/ligge- underlag.

Er det regn kl 11.45 samles vi på bedehuset kl 12:00