Formiddagsmøte Kristian Gangstø

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Kristian Gangstø fra NLM
Leder: Terje Lindås
Musikk: Einar Birkeland
Offer til Misjonssambandet, NLM

Bedehuskaffe etter møtet