Formiddagsmøte: Bente og Mathias Lie

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Tale og sang Bente og Mathias Lie
Leder: Birger Myklestad
Piano: Kari Orlaug Risa
Offer Samemisjonen
Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.