Formiddagsmøte, Rune Ludvigsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rune Ludvigsen
Leder: Ola Kåre Risa
Musikk: Lovsangteamet

Barnedåp
Offer til Misjonssambandet, NLM

Bedehuskaffe etter møtet