Formiddagsmøte Tor Øyvind Sandaker

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Tor Øyvind Sandaker  (fra DISM)
Leder: Asbjørn Risa
Musikk: Jens sætre
Offer Indre sjømannsmisjonen, DISM

Søndagskole

Bedehuskaffe etter møtet