Formiddagsmøte v/ Tarjei Gilje

  • 11:00

Taler: Tarjei Gilje: nn for Guds rike

Leder: Mirjam T Augestad

Musikk: Lovsangteamet

Offer : NMS (Det norske misjonselskap)

Søndagskole