Formiddagsmøte v/ Atle Buanes Ef 4. del I

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Atle Buanes: Ef. kap 4 del I

Leder: May Britt Theis Moe

Musikk: Lovsangsteamet

Offer  NMS (Norske misjonsselskap)

Bedehuskaffe etter møtet