Formiddagsmøte v/ Eli Sihn Samdal Vik

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Eli Sihn Samdal Vik: Ef. kap 6 del I

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: May Brith Theis Moe

Musikk: Lovsangsteamet

Offer. NM (Normisjon)

Bokstand frå Bergen kristne bokhandel.

Bedehuskaffe etter møtet