Formiddagsmøte v/ Ivar Stensland

  • 11:00

Taler: Ivar Stensland: Å bygge menighet, del 1

Leder:

Musikk:

Offer til NM (Normisjon)

Søndagskole  delt i 2 aldersgrupper

Kaffi/saft med noe til etter møtet