Formiddagsmøte v/ Ivar Stensland

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Ivar Stensland
Nattverd
Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Ruth Jorunn/Jarle Glittenberg
Musikk: Einar Birkeland

Offer: NM (normisjon)