Formiddagsmøte v/ John Roger Nesje

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er John Roger Nesje: Ef. kap 5 del I

NATTVERD

Søndagskole med 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Mirjam T Augestad

Musikk: Marta Marcol

Offer  NLM (Norsk Luthersk nMisjonssamband)

Bedehuskaffe etter møtet