Formiddagsmøte v/ Kristoffer Karlsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Kristoffer Karlsen

Nattverd
Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Mirjam Augestad
Musikk:

Offer: DNI (Den norske israelsmisjon)

Bedehuskaffe etter møtet