Formiddagsmøte v/ Asbjørn Risa

  • 11:00

Taler: Asbjørn Risa

Emne: Barn av Guds rike

Møteleder: Kristin Haugsvær Holst

Musikk  Einar Birkeland

Nattverd

Søndagskole

Bedehuskaffe