Formiddagsmøte v/ Per Bråten Ef kap 3 del I

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Per Bråten: Ef. kap 3 del I
Leder: Ruth Jorun og Jarle Glitenberg

Musikk: Rune Ludvigsen

Nattverd  Marius Tehis Moe

Offer  NM (Normisjon)

Bedehuskaffe etter møtet