Formiddagsmøte v/ Per Bråten Ef .kap 3 del II

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Per Bråten: Ef. kap 3 del II

Leder: Ola Kåre Risa

Musikk: Rune Ludvigsen

Offer  NLM Norsk Luthersk Misjonssamband

Bedehuskaffe etter møtet