Formiddagsmøte v/ Per Gunstein Nes

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Per Gunstein Nes

Sang og musikk: Lovsangteamet

Offer til Indremisjonen v/Bedehuset Karmel

Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær