Formiddagsmøte v/ Rune Ludvigsen Ef .1 forts

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rune Ludvigsen: Ef. kap 1 del II
Leder:

Nattverd

Musikk: Marta Marcol

Offer til Norske misjonsselskap, NMS (Det norske misjonselskap)

Bedehuskaffe etter møtet