Formiddagsmøte v/ Terje Gilje

  • 11:00

Hjertelig velkommen  til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er medredaktør i Dagen Tarjei Gilje

Søndagskole for 2 alderstrinn fra ca 11:30

Leder: Asbjørn Risa

Musikk: Rune Ludvigsen

Offer: NLM (Norks Luthersk Misjonssamband)