Formiddagsmøte: Tor Jacob Moe

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er  Tor Jacob Moe, pensjonert psykiater og en primus motor i samarbeidet mellom de 4 menighetene/forsamlingene i Ytrebygda-
Offer Normisjon.
Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.