Formiddagsmøte m/nattverd. Taler: Trygve Birkeland

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Trygve Birkeland

Leder:Mirjam Tonheim Augestad

Musikk: Lovsangteamet

Nattverd (framskyndet frå 21.6.)

Offer til Misjonssambandet, NLM

Bedehuskaffe etter møtet