Formiddagstreff

  • 12:00

Trygve Birkeland forteller fra oppveksten blant bedehusene. Utlodning, enkel lunsj, alle velkomne!