Formiddagstreff (nytt)

  • 12:00


Andakt av Rannveig Møller

Opplesing
Allsang
Smørrelunsj med tid til drøs
Enkel utlodning
Velkommen til enhver som har anledning.