Formiddagstreff

  • 12:00

Andakt

Opplesing
Allsang
Smørrelunsj med tid til drøs
Enkel utlodning
Velkommen til enhver som har anledning.