Gudstjeneste. Rune Ludvigsen

  • 11:00

Taler Rune Ludvigsen

Kollekt Normisjon