Høstfest for Samemisjonen

  • 17:00

Høstfest for samemisjonen Bergen krins

Alle er hjertelig velkomne