Misjonsmøte: Jorunn Dørdal

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Jorunn Dørdal: Fokus på Normisjon

Leder
Piano:
Offer Normisjon
Søndagsskole.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær