Møte

  • 11:00

Tale av Rannveig C. Møller over Kolosserne 1-2

«Gud har visse mål for deg og meg. Kom og finn ut hva det er!»

Gaven går til NLM