Møte

  • 11:00

Tale av Rannveig C. Møller

Det blir det fokus på Jesu lignelse om såmannen. Hvordan er det med jordsmonnet i ditt hjerte? Får Guds Ord gro i ditt liv? Det skal vi få tid til å reflektere over, mens vi jobber med teksten sammen.