Møte. Gunnar Ferstad

  • 11:00

Gunnar Ferstad taler over trosbekjennelsens første ledd. Jeg tror på Gud Fader. Han deler også ut nattverd. Pga. vinterferie blir det ingen søndagsskole, men vi gir mulighet for tegning og film.

Kollekt NMS