Møte. Rannveig C. Møller

  • 11:00

Tale v/Rannveig C. Møller.
Hvor tett kan vi komme på Jesus? Kan vi dele identitet med ham? Gave til NMS.

Åpen hage.
Kollekt NMS