Møte. André Birkeland

  • 11:00

Felles møte med Sion
Tale av  André Birkeland

Kollekt til Normisjon