Møte: Asbjørn Risa

  • 00:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.
Møte:  Asbjørn Risa