Møte. Bjørn Lauritzen

  • 11:00

Bjørn Lauritzen taler om «Troens røtter«.
Han er med i landsstyret for Den norske Israelsmisjonen.

Kollekt: Den norske Israelsmisjonen.