Møte. Gruppesamtaler

  • 11:00

 

Gruppesamtaler om sjelesorgens plass i våre liv.

Kollekt Normisjon