Møte: Rune Ludvigsen

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Rune Ludvigsen  (Marius måtte melde avbud)

Ola Kåre leder og Einar spiller

Søndagskole
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.