Møte. Otto Dyrkolbotn

  • 11:00

Otto Dyrkolbotn taler om «Jesus i forbønn for oss/menigheten»

Kollekt Bedehuset Karmel