Møte. Rune Ludvigsen

  • 11:00

 

Rune Ludvigsen taler.
Han vil tale om to dimensjoner av Guds kjærlighet ut i fra Ef. 1,5 og Jer. 31,3.

Kollekt Normisjon