Møte. Rannveig C. Møller

  • 11:00

Rannveig C. Møller taler om  «Jesus og det levende vann»
Kollekt til Normisjon