Møte. Rune Ludvigsen

  • 11:00

Rune Ludvigsen taler om brennofferet.

Kollekt Bedehuset Karmel