Møte

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.
Leder: Theis Moe