Møte: Stig Magne Heitmann

  • 11:00

Hjertelig velkommen til formiddagsmøte for forsamlingen i Karmel.
Taler denne dagen er Stig Magne Heitmann.
Vi avslutter med kaffe og sosialt samvær.