Møte

  • 11:00


Taler Ivar Stensland
Nattverd
Kollekt NMS
Medlemsmøte etter møte

Bønnemøte kl. 10.40