Påskedagsgudstjeneste i YBK

  • 11:00

Vi samles til høytidsgudstjeneste på oppstandelsesdagen v/Maren Tischendorf