Pinsedagsmøte Marius Theis

  • 11:00

Taler: Marius Theis

Leder: Rannveig C Møller

Musikk: Ivar m.fl.

Nattverd?

Film for barna

Offer til Det  Norske Misjonselskap

Kaffe m noe til