RETRO-samling m/ Rolf Eckhoff

  • 19:00

Retro er samling av unge i alderen ca 18-30 år ned samling en torsdag i måneden.

Starter med kaffe og tilbehør fra kl 19.00 og program fra ca kl 19.30

Denne tortsdagen er det Professor Rolf Eckhoff tale om  Guds skaperverk

Møtet er åpent for alle aldrer!!!!