Skjærtorsdagsgudstjeneste YBK

  • 11:00

Nattverdgudstjeneste sammen med YBK v/ Gunnar Nesse