Sødagsmøte v/ Vegard Soltvedt, Israelsmisjonen

  • 11:00

Taler: Vegard Soltvedt, kommende generalsiekretær i Israelsmisjonen.

Leder: Asbjørn Risa
Musikk: Einar Birkeland m/fl.
Søndagskole
Gave til Den norske Israelsmisjon.
Kaffe m/ litt attåt