Søndagsmøte. Ann Christin Strøm

  • 11:00

Taler: Ann Christin Strøm

Leder: Hilde Sundnes

Musikk: Jens Sætre

Nattverd

Søndagskole

Offer til Det Norske Misjonsselkap (NMS)

Bedehuskaffe