Søndagmøte v/ Ole Andreas Wastvedt

  • 11:00

Taler kretsleder i IMF Midthordland Ole Andreas Wastvedt

Møteleder: Marit S Risa

Musikk: Einar Birkeland

Offer til BK/Indremisjonen

Kaffe m/ noe til