Søndagsmøte, Rannveig C. Møller

  • 11:00

Taler: Rannveig Møller : «Bokens folk»

Musikk: Rune Ludvigsen

Møteleder Marit S. Risa

Søndagskole

Juvileumsoffer til NLA

Møtekaffe